За нас:

От основаването на учебното заведение през 1949 г. досега педагогическият колектив работи за утвърждаване на ПГ по икономика като конкурентноспособно училище за подготовка на висококвалифицирани средноикономически кадри.

Мисията на Професионална гимназия по икономика е да предостави на обществото нов качествен образователен продукт, адаптивен към изискванията на пазара. Стимулиращата учебна среда и високото качество на образование създават мотивация у младите хора.

Стремежът ни е да дадем на учениците сериозни познания, да провокираме желанието им за творчество, да подпомогнем самоинициативата им чрез доверие към преподавателите и трайните човешки ценности. Насърчаваме естествените заложби у децата с доброта, обич и взискателност.

Високите стандарти във всички сфери на училищния живот създават у учениците удоволствие от успеха и са условие за високи резултати в образователния процес и в бъдещата им реализация.

Инвестирайте в бъдещето си с нас!